နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

အရင်ဦးဆုံး လုပ်ဆောင်ရမည့်အရာ အချက်သုံးချက်။ ( မသဲ၇:၁-၆ )

တနင်္ဂနွေနေ့ ဒုတိယဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း။
Date
2022.01.14
Views
1086


2022.01.09 တနင်္ဂနွေနေ့ ဒုတိယဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း။
ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်ခြင်းအတွက် ဆက်ကပ် ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း။
အရင်ဦးဆုံး လုပ်ဆောင်ရမည့်အရာ အချက်သုံးချက်။ ( မသဲ၇:၁-၆ )
Scroll to Top