နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

ပျက်စီးခြင်းလမ်းနှင့် အသက်ရှင်ခြင်းလမ်း (မသဲ ၇:၁၃-၁၄)

တနင်္ဂနွေနေ့ ဒုတိယဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း။
Date
2022.01.16
Views
1128


2022.01.16 တနင်္ဂနွေနေ့ ဒုတိယ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း။
ဝတ်ပြုခြင်းကော်မတီကို ဆက်ကပ်အပ်နှံခြင်းအတွက် ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း။
ပျက်စီးခြင်းလမ်းနှင့် အသက်ရှင်ခြင်းလမ်း (မသဲ ၇:၁၃-၁၄)
Scroll to Top