နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

ကမ္ဘာကိုအသက်ရှင်စေဖို့ တကယ်ကိုစိတ်နှလုံးမှာထည့်ထားသော လူများ (တ 1:1-8)

အဓိကနှုတ်ကပတ်တော်။
Date
2022-03-05
Views
634
Download Messaage :   Service :
05.03.2022 အဓိကနှုတ်ကပတ်တော်။
အဆင့် ၁၊၂၊ ၃ RUTC အဖြေ ၂၄ (10)
「ကမ္ဘာကိုအသက်ရှင်စေဖို့ တကယ်ကိုစိတ်နှလုံးမှာထည့်ထားသော လူများ」
(တ 1:1-8)
Scroll to Top