နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

အချိန်နှင့် အာကာသကျော်လွန်ခြင်း၏ အဖြေ (က ၁:၁)

စက်မှုလုပ်ငန်း ဿသနာ။
Date
2022-04-09
Views
748
Download Messaage :   Service :
09.04.2022 စီးပွားဿသနာ
၂၃၇နိုင်ငံနှင့် အဆင့် ၁၊၂၊၃ RUTC အဖြေ ၂၄ (15)
「အချိန်နှင့် အာကာသကျော်လွန်ခြင်း၏ အဖြေ」
(က ၁:၁)
Scroll to Top