နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

ဒေသခံဘုရားကျောင်း

ပျံ့နှံ့လျက်ရှိနေသော တပည့်တော်များ။
Date
2022.05.14
Views
1181


14.05.2022 ပျံ့နှံ့လျက်ရှိသော တပည့်တော်များ
၂၃၇ - ၅၀၀၀ကို အသက်ရှင်စေမည့် အဆင့် ၁၊၂၊၃ RUTC အဖြေ ၂၄ (20)
「ဒေသခံဘုရားကျောင်း」
Scroll to Top