နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

Number Title Date Views
820
New စက်မှုလုပ်ငန်း ဿသနာ။ | ထာဝရအရာကို လက်တွေ့ကျကျ လုပ်ဆောင်သော စီးပွာရေးသမားများ (၃ရာ ၁၈:၁-၁၅)
| 12:27 | | 조회 1
12:27 1
819
တနင်္ဂနွေနေ့ ဒုတိယဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း။ | 「၂၃၇ - ၅၀၀၀ ကို ကယ်တင်စေမည့် လူများ」 (ရော ၁၆:၂၅-၂၇)
| 2024.04.08 | | 조회 9
2024.04.08 9
818
တနင်္ဂနွေနေ့ ပထမဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း။ | မုန်တိုင်းနှင့်ကြုံရသော ကာလ  (တ ၂၇:၂၄-၂၅)
| 2024.04.07 | | 조회 11
2024.04.07 11
817
ဒေသဆိုင်ရာသင်ခန်းစာ။ | ခမည်းတော် ဘုရားသခင်နှင့် ထာဝရဆိုင်ရာအဖြ (၁ရာ ၇:၁-၁၅)
| 2024.04.07 | | 조회 11
2024.04.07 11
816
ပျံ့နှံ့လျက်ရှိနေသော တပည့်တော်များ။ | မတွေ့ဆုံခြင်းမှ Remnant(ကျန်ကြွင်းသူ) ရဲတိုက် (လု ၂၃:၂၈)
| 2024.04.07 | | 조회 10
2024.04.07 10
815
အဓိကနှုတ်ကပတ်တော်။ | ယေဟောဝါ၏ ရဲတိုက်ကို အရင်တည်ဆောက်ပြီး ယေဟောဝါအား ကင်းစောင့်သူ ဖြစ်ရမည် (ဟေရှာ ၆၂:၆-၁၂)
| 2024.04.07 | | 조회 10
2024.04.07 10
814
ကျန်ကြွင်းသူ၏ ဧဝံဂေလိသင်တန်း | ငါ့အထဲမှာ ထာဝရဘုရား၏ ရဲတိုက်ကို အရင်ဆုံး (ထွက်၁း၂၇၊ ၂:၇၊ ၂း၁၈)
| 2024.04.07 | | 조회 9
2024.04.07 9
813
စက်မှုလုပ်ငန်း ဿသနာ။ | ဖိလိတ္တိကိုမြင်သော စီးပွားရေားသမားများ (၁ရာ ၁:၉-၁၁)
| 2024.04.07 | | 조회 8
2024.04.07 8
812
အဓိကနှုတ်ကပတ်တော်။ | 「တောလမ်းက တပည့်တော်များ」 (ယောရှု ၁:၁-၉)
| 2024.04.05 | | 조회 16
2024.04.05 16
811
ကျန်ကြွင်းသူ၏ ဧဝံဂေလိသင်တန်း | 「တောလမ်း၏ နောက်ဆုံးသော သင်ခန်းစာ」 (တရား ၆:၄-၉)
| 2024.04.05 | | 조회 8
2024.04.05 8
Scroll to Top