နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

Number Title Date Views
265
2022.09.25  တနင်္ဂနွေနေ့ ဒုတိယဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း။ - အသက်မုန့်ကို စားသုံးလို့ရသော ဗိမာန်တော် (ယော ၆:၂၆-၄၀)
| 2022.09.25 | | 조회 7
2022.09.25 7
264
2022.09.25  တနင်္ဂနွေနေ့ ပထမဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း။ - ဖန်ဆင်းခြင်း၏ တန်ခိုးတော်ဖြင့် အရင်းအမြစ်ကို ကုသပါ (ယော ၅:၁-၁၈)
| 2022.09.25 | | 조회 6
2022.09.25 6
263
2022.09.25  ဒေသဆိုင်ရာသင်ခန်းစာ။ - ၂၃၇ နိုင်ငံနှင့် လူမျိုးပေါင်း ၅၀၀၀၊ ကုသခြင်း၊ အထွဋ်အထိပ်ရောက် ခေတ်ကာလနှင့် ငါ့ရဲ့ ၂၄နာရီ (မဿဲ ၂၈:၁၆-၂၀)
| 2022.09.25 | | 조회 6
2022.09.25 6
262
2022.09.24  ပျံ့နှံ့လျက်ရှိနေသော တပည့်တော်များ။ - ဘုရားသခင်က သိတော်မူသော တပည့်တော် (တ ၉:၁၀၊ ၁၅)
| 2022.09.24 | | 조회 11
2022.09.24 11
261
2022.09.24  အဓိကနှုတ်ကပတ်တော်။ - 24.09.2022 RT-DAY အောက်တိုဘာလ ဧဝံဂေလိကျောင်း
| 2022.09.24 | | 조회 9
2022.09.24 9
260
2022.09.24  ကျန်ကြွင်းသူ၏ ဧဝံဂေလိသင်တန်း - Remnant က ရှာဖွယ်ရမည့် စံသတ်မှတ်ချက် (တ ၁:၁၊ ၃၊ ၈)
| 2022.09.24 | | 조회 9
2022.09.24 9
259
2022.09.24  စက်မှုလုပ်ငန်း ဿသနာ။ - စီးပွား‌ရေးသမား၏ သာသနာ သုံးခု (တ ၂:၉-၁၁)
| 2022.09.24 | | 조회 10
2022.09.24 10
258
2022.09.18  တနင်္ဂနွေနေ့ ဒုတိယဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း။ - ရှမာရိပြည် ဧဝံဂေလိပြုခြင်း (ယော ၄:၁၃-၂၆)
| 2022.09.18 | | 조회 25
2022.09.18 25
257
2022.09.18  တနင်္ဂနွေနေ့ ပထမဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း။ - ‌နောက်ဆုံးသော သာသနာမြေ (ယော ၃:၁-၁၆)
| 2022.09.18 | | 조회 23
2022.09.18 23
256
2022.09.18  ဒေသဆိုင်ရာသင်ခန်းစာ။ - Remnant လှုပ်ရှားမှုနှင့် ငါ့ရဲ့ ၂၄ နာရီ (၂တိ ၂:၁-၇)
| 2022.09.18 | | 조회 23
2022.09.18 23
Scroll to Top