နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

Number Title Date Views
627
တနင်္ဂနွေနေ့ ဒုတိယဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း။ | ငါတို့၏ လက်ရှိတည်နေရာ (ဖိ ၄:၄-၁၃)
| 2023.09.24 | | 조회 8
2023.09.24 8
626
တနင်္ဂနွေနေ့ ပထမဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း။ | ကယ်တင်ခြင်းရရှိသူ၏ နောက်ခံ (ဖိ ၃:၈-၂၁)
| 2023.09.24 | | 조회 7
2023.09.24 7
625
ဒေသဆိုင်ရာသင်ခန်းစာ။ | လူနှင့်ဆက်သွယ်ရန်(အပေါ်၊ အောက်၊ ဘေး)နှင့် ၂၅ နာရီ အဖြေ (တ ၁၈:၁-၄၊ ရော ၁၆:၁-၂၇)
| 2023.09.24 | | 조회 8
2023.09.24 8
624
အဓိကနှုတ်ကပတ်တော်။ | Remnant Day - အောက်တိုဘာလ ဧဝံဂေလိကျောင်
| 2023.09.23 | | 조회 7
2023.09.23 7
623
ပျံ့နှံ့လျက်ရှိနေသော တပည့်တော်များ။ | ကျန်ကြွင်းနေမည့်သူ
| 2023.09.23 | | 조회 5
2023.09.23 5
622
ကျန်ကြွင်းသူ၏ ဧဝံဂေလိသင်တန်း | အခွင့်အရေးကောင်းကို ရရှိသော အကြွင်းအကျန် (တ ၁၈:၁-၄)
| 2023.09.23 | | 조회 5
2023.09.23 5
621
စက်မှုလုပ်ငန်း ဿသနာ။ | စီးပွါးရေးသမား၏ အလင်း၏ စီးပွါးရေး (တ ၂:၄၃-၄၅)
| 2023.09.23 | | 조회 5
2023.09.23 5
620
တနင်္ဂနွေနေ့ ဒုတိယဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း။ | ဆင်းရဲဒုက္ခကို ကြည့်သောအမြင် (ဖိ ၂:၁-၁၂)
| 2023.09.17 | | 조회 7
2023.09.17 7
619
တနင်္ဂနွေနေ့ ပထမဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း။ | ပြဿနာကိုကြည့်သော အမြင် (ဖိ ၁:၃-၁၄)
| 2023.09.17 | | 조회 6
2023.09.17 6
618
ဒေသဆိုင်ရာသင်ခန်းစာ။ | ဘုရားသခင်နှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် အကြွင်းမဲ့ ၂၅ နာရီအဖြေ (ဖိ ၁:၁၀)
| 2023.09.17 | | 조회 5
2023.09.17 5
Scroll to Top