နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

Number Title Date Views
832
တနင်္ဂနွေနေ့ ပထမဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း။ | ကမ္ဘာကို ပြောင်းလဲမည့် မှတ်တိုင် (တ ၁:၁၉-၃၀)
| 2024.04.21 | | 조회 3
2024.04.21 3
831
ဒေသဆိုင်ရာသင်ခန်းစာ။ | သန့်ရှင်သော ဝိညာဥ်တော် ဘုရားနှင့် ထာဝရဆိုင်ရာ အဖြေ (တ :၁၊ ၃၊ ၈)
| 2024.04.21 | | 조회 3
2024.04.21 3
830
ကျန်ကြွင်းသူ၏ ဧဝံဂေလိသင်တန်း | Remnant က ကြိုတင်မြင်သော သာသနာ (တ ၁:၁-၂၁)
| 2024.04.20 | | 조회 6
2024.04.20 6
829
စက်မှုလုပ်ငန်း ဿသနာ။ | စီးပွားရေးသမား၏ သာသနာ (ရော ၁:၁-၂၇)
| 2024.04.20 | | 조회 6
2024.04.20 6
828
ပျံ့နှံ့လျက်ရှိနေသော တပည့်တော်များ။ | ပျံ့နှံ့နေသော တပည့်တော်များ သာသနာပြု ခရီးစဥ် (တ ၁:၂၁)
| 2024.04.20 | | 조회 6
2024.04.20 6
827
အဓိကနှုတ်ကပတ်တော်။ | အသင်းတော်က အပြစ်တစ်ဖန် မြင်ရမည့် သာသနာပြုခြင်း (တ :၈)
| 2024.04.20 | | 조회 5
2024.04.20 5
826
တနင်္ဂနွေနေ့ ပထမဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း။ | ဘုရားသခင်က သက်သေဖြစ်စေသော တပည့်တော် (ရော ၁:၁-၁၀)
| 2024.04.15 | | 조회 7
2024.04.15 7
825
တနင်္ဂနွေနေ့ ဒုတိယဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း။ | လူအားလုံး ခရစ်တော် လိုအပ်သည် (ရော ၃:၁၀၊၂၃)
| 2024.04.15 | | 조회 7
2024.04.15 7
824
ဒေသဆိုင်ရာသင်ခန်းစာ။ | သားတော် ယေရှုနှင့် ထာဝရဆိုင်ရာ အဖြေ (က ၆:၁၄)
| 2024.04.14 | | 조회 8
2024.04.14 8
823
ပျံ့နှံ့လျက်ရှိနေသော တပည့်တော်များ။ | အမှန်တကယ် ရောက်လာမည့် အနာဂတ်ကို မြင်သော တပည့်တော်များ
| 2024.04.14 | | 조회 12
2024.04.14 12
Scroll to Top