နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

Number Title Date Views
693
တနင်္ဂနွေနေ့ ဒုတိယဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း။ | သမ္မာတရား၏ အမှီတံကဲနှင့် တည်နေရာ (၁တိ ၃း၁၅-၁၆)
| 2023.12.03 | | 조회 14
2023.12.03 14
692
တနင်္ဂနွေနေ့ ပထမဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း။ | ကြားခံဆုတောင်းခြင်း၏ တန်ခိုးတော် (၁တိ ၂း၁-၇)
| 2023.12.03 | | 조회 14
2023.12.03 14
691
ဒေသဆိုင်ရာသင်ခန်းစာ။ | ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၏ ပုံရိပ်ဖြစ်သော အသင်းတော်နှင့် ၂၅ နာရီ အဖြေ (တ ၁း၃-၈)
| 2023.12.03 | | 조회 16
2023.12.03 16
690
ပျံ့နှံ့လျက်ရှိနေသော တပည့်တော်များ။ | ကင်းစောင့်၏ ပြည့်ဝသောပင်ဆင်ထားခြင်း (ဆာ ၂၃း၁-၆)
| 2023.12.02 | | 조회 19
2023.12.02 19
689
အဓိကနှုတ်ကပတ်တော်။ | အသင်းတော်၏ ရဲတိုက် တစ်ထောင်နှင့် ဗိမာန်တော်ပြင်ဆင်ခြင်း (၅ ရာ ၂၉း၁၀-၁၄)
| 2023.12.02 | | 조회 20
2023.12.02 20
688
ကျန်ကြွင်းသူ၏ ဧဝံဂေလိသင်တန်း | အချက် ၃ ချက် ပြင်ဆင်ခြင်း (ဆာ ၂၃း၁-၆)
| 2023.12.02 | | 조회 24
2023.12.02 24
687
စက်မှုလုပ်ငန်း ဿသနာ။ | လုပ်ငန်းခွင်မှာ ရဲတိုက် တစ်ထောင်ကိုနှင့် ဗိမာန်တော်ပြင်ဆင်ခြင်း (ဆာ ၂၃း၁-၆)
| 2023.12.02 | | 조회 19
2023.12.02 19
686
တနင်္ဂနွေနေ့ ဒုတိယဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း။ | တာဝန်ပေးခံရခြင်း၏ အကြောင်းအရာ (၁တိ ၁း၁၂-၂၀)
| 2023.11.26 | | 조회 28
2023.11.26 28
685
တနင်္ဂနွေနေ့ ပထမဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း။ | ကျေးဇူး၊ ကရုဏာ၊ ငြိမ်သက်ခြင်း (၁တိ ၁:၁-၁၁)
| 2023.11.26 | | 조회 27
2023.11.26 27
684
ဒေသဆိုင်ရာသင်ခန်းစာ။ | ဗိမာန်တော်နှင့် ၂၅ နာရီ အဖြေ (၅ရာ ၂၉း၁၀-၁၄)
| 2023.11.26 | | 조회 28
2023.11.26 28
Scroll to Top