วิดีโอเมสเสจ

Number Title Date Views
189
เมสเสจวันอาทิตย์ รอบ 1 | 「คนมีปัญญา, คนโง่」 (1 คร. 1:18-31)
| 2024.06.10 | | 조회 7
2024.06.10 7
188
สาวกที่กระจัดกระจาย | 「อำนาจมืดและการทำพันธกิจโลกที่มองเห็นผ่านทุ่งนาทั่วโลก」 (กจ. 19:21)
| 2024.06.10 | | 조회 4
2024.06.10 4
187
คอร์เมสเสจ | 「ความมืดและแสงสว่างที่สาวกนักประกาศจะต้องมองเห็น」 (กจ. 1:14, 27:24)
| 2024.06.10 | | 조회 7
2024.06.10 7
186
แรมแน้นท์ศาสตร์การประกาศ | 「แรมแน้นท์ที่เอาชนะวัฒนธรรมแห่งความมืด」 (กจ. 19:8)
| 2024.06.10 | | 조회 6
2024.06.10 6
185
ธุรกิจเพื่อพันธกิจ | 「ธุรกิจแห่งแสงสว่างที่เอาชนะความมืด」 (1 ปต. 2:9)
| 2024.06.10 | | 조회 6
2024.06.10 6
184
เมสเสจวันอาทิตย์ รอบ 1 | 「คำตอบของวันนี้ที่กอบกู้อดีตและอนาคต」 (รม. 16:17-20)
| 2024.06.03 | | 조회 12
2024.06.03 12
183
สาวกที่กระจัดกระจาย | 「ความล้ำลึกของ 5 กำลัง」 (กจ. 1:8)
| 2024.06.03 | | 조회 14
2024.06.03 14
182
คอร์เมสเสจ | 「สาวกผู้ที่จะต้องถ่ายทอด 5 กำลัง」 (กจ. 2:9-11)
| 2024.06.03 | | 조회 14
2024.06.03 14
181
แรมแน้นท์ศาสตร์การประกาศ | 「5 กำลังของแรมแน้นท์และ TCK」 (กจ. 2:1-13)
| 2024.06.03 | | 조회 13
2024.06.03 13
180
ธุรกิจเพื่อพันธกิจ | 「5 กำลังของนักธุรกิจ」 (กจ. 2:9-11)
| 2024.06.03 | | 조회 12
2024.06.03 12
Scroll to Top