วิดีโอเมสเสจ

Number Title Date Views
54
New สาวกที่กระจัดกระจาย | การเตรียมโดยเด็ดขาดของคนยามเฝ้าระวัง (สดด.23:1-6)
| 2023.12.06 | | 조회 3
2023.12.06 3
53
New คอร์เมสเสจ | 1,000 ป้อมปราการคริสตจักรกับการเตรียมพระวิหาร (1 พศว.29:10-14)
| 2023.12.06 | | 조회 1
2023.12.06 1
52
New แรมแน้นท์ศาสตร์การประกาศ | การเตรียสามสิ่ง (สดด.23:1-6)
| 2023.12.06 | | 조회 1
2023.12.06 1
51
New ธุรกิจเพื่อพันธกิจ | 1,000 ป้อมปราการในธุรกิจกับการเตรียมพระวิหาร (สดด.23:1-6)
| 2023.12.06 | | 조회 1
2023.12.06 1
50
เมสเสจวันอาทิตย์ รอบ 1 | 「ความทนทุกข์ที่จะกอบกู้ศาสนายิวที่ล้าสมัย」 (2 ธส.1:1-12)
| 2023.11.28 | | 조회 14
2023.11.28 14
49
สาวกที่กระจัดกระจาย | 「ป้ายบอกทางการประกาศในยุคพระคัมภีร์เดิม ④ - การเคลื่อนไหวมิสปาห์」 (1 ซมอ.7:1-15)
| 2023.11.28 | | 조회 10
2023.11.28 10
48
คอร์เมสเสจ | 「เทศกาลฉลองการเก็บเกี่ยวและอาณาจักรของพระเจ้า」 (ปฐก.1:27, 2:7, 2:18)
| 2023.11.28 | | 조회 11
2023.11.28 11
47
แรมแน้นท์ศาสตร์การประกาศ | 「ป้อมปราการอธิษฐานของแรมแน้นท์ ⑥ - พระฉายาของพระเจ้า」 (ปฐก.1:27)
| 2023.11.28 | | 조회 13
2023.11.28 13
46
ธุรกิจเพื่อพันธกิจ | 「การเยียวยาที่แท้จริงที่นักธุรกิจจะทำการรื้อฟื้น」 (ปฐก.6:14)
| 2023.11.28 | | 조회 12
2023.11.28 12
45
สาวกที่กระจัดกระจาย | 「ป้ายบอกทางการประกาศในยุคพระคัมภีร์เดิม ③ - ดาวิด」
| 2023.11.21 | | 조회 13
2023.11.21 13
Scroll to Top