နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

ယေရှု ခရစ်တော်၏ ပထမ အမှုတော်စတင်လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် ကျွနုပ်တို့၏ အစ (မသဲ 4:1-11)

တနင်္ဂနွေနေ့ ပထမဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း။
Date
2022-01-02
Views
678
Download Messaage :
2022.01.02 တနင်္ဂနွေနေ့ ပထမအကြိမ် ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း။
ယေရှု ခရစ်တော်၏ ပထမ အမှုတော်စတင်လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် ကျွနုပ်တို့၏ အစ (မသဲ 4:1-11)
Scroll to Top