နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခွန်အားနှင့် ဝေငှ လက်ဆင့်ကမ်းခြင်း (ထွက်၂:၁-၁၀)

စက်မှုလုပ်ငန်း ဿသနာ။
Date
2022.01.14
Views
2607


2022.01.08 စက်မှုလုပ်ငန်း ဿသနာ။(၁)
မွေးကင်းစကလေးထိန်း သင်တန်း သင်ခန်းစာ ၁။
ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခွန်အားနှင့် ဝေငှ လက်ဆင့်ကမ်းခြင်း (ထွက်၂:၁-၁၀)
Scroll to Top