နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

ဝိညာဉ်ပိုင်း ခေါင်းစွဲခြင်း။ (ထွက် ၂:၁-၁၀)

အဓိကနှုတ်ကပတ်တော်။
Date
2022.01.14
Views
2144


2022.01.08 အဓိကနှုတ်ကပတ်တော်။(၁)
ဝိညာဉ်ပိုင်း ခေါင်းစွဲခြင်း။ (ထွက် ၂:၁-၁၀)
Scroll to Top