နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

ရှာဖွယ်ရမည့် ၂၄နာရီ (တ၂:၉-၁၁)

ပျံ့နှံ့လျက်ရှိနေသော တပည့်တော်များ။
Date
2022-01-08
Views
572
Download Messaage :
2022.01.08 ပျံ့နှံ့လျက်ရှိနေသော တပည့်တော်များ။ (၁)
ရှာဖွယ်ရမည့် ၂၄နာရီ (တ၂:၉-၁၁)
Scroll to Top