နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

ရှာဖွယ်ရမည့် ၂၄နာရီ (တ၂:၉-၁၁)

ပျံ့နှံ့လျက်ရှိနေသော တပည့်တော်များ။
Date
2022.01.14
Views
1470


2022.01.08 ပျံ့နှံ့လျက်ရှိနေသော တပည့်တော်များ။ (၁)
ရှာဖွယ်ရမည့် ၂၄နာရီ (တ၂:၉-၁၁)
Scroll to Top