နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

သပ်က ရရှိပိုင်ဆိုင်သော ငါ့ရဲ့ ၂၄နာရီ ( က ၃၇:၁-၁၁)

တနင်္ဂနွေနေ့ ပထမဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း။
Date
2022.01.16
Views
1254


2022.01.16 ဒေသဆိုင်ရာ နှုတ်ကပတ်တော်ယော
သပ်က ရရှိပိုင်ဆိုင်သော ငါ့ရဲ့ ၂၄နာရီ ( က ၃၇:၁-၁၁)
Scroll to Top