နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

တောလမ်း အနှစ် ၄၀မှ ပေးသော သင်တန်းနှင့် ကျွနုပ်၏ ၂၄ နာရီ (တရား၆:၁-၉)

ဒေသဆိုင်ရာသင်ခန်းစာ။
Date
2022.01.30
Views
2492


2022.01.30 ဒေသဆိုင်ရာသင်ခန်းစာ ၅ ကြိမ်မြောက်။
တောလမ်း အနှစ် ၄၀မှ ပေးသော သင်တန်းနှင့် ကျွနုပ်၏ ၂၄ နာရီ (တရား၆:၁-၉)
Scroll to Top