နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

ငါ့ကို အသက်ရှင်စေရန်အတွက် ဆုတောင်းခြင်း (က၂:၇)

အဓိကနှုတ်ကပတ်တော်။
Date
2022-02-05
Views
835
Download Messaage :   Service :
05.02.2022 အဓိက နှုတ်ကပတ်တော်
အဆင့် ၁,၂,၃ RUTC အဖြေ ၂၄ (၅)
ငါ့ကို အသက်ရှင်စေရန်အတွက် ဆုတောင်းခြင်း (က၂:၇)
Scroll to Top