နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

တတိယအကြိမ် Camp - ဒုတိယဖန်ဆင်းခြင်း (တ၂:၁၇-၁၈)

ပျံ့နှံ့လျက်ရှိနေသော တပည့်တော်များ။
Date
2022.02.05
Views
1162


05.02.2022 ပျံ့နှံ့လျှက်ရှိသော တပည့်တော်များ
၂၃၇နှိုင်ငံ လူမျိုးပေါင်း ၅,၀၀၀ကို အသက်ရှင်စေဖို့ အဆင့် ၁၊၂၊၃ RUTC အဖြေ ၂၄ (၅)
တတိယအကြိမ် Camp - ဒုတိယဖန်ဆင်းခြင်း (တ၂:၁၇-၁၈)
Scroll to Top