နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

ဧဒင်ဥယျာဉ်ကို ပြုပြင်စေသော ၂၄နာရီ (က ၂:၁-၁၈)

အဓိကနှုတ်ကပတ်တော်။
Date
2022-02-12
Views
843
Download Messaage :   Service :
12.02.2022 အဓိက
အဆင့် ၁၊၂၊၃ RUTC အဖြေ ၂၄ (၇)
ဧဒင်ဥယျာဉ်ကို ပြုပြင်စေသော ၂၄နာရီ (က ၂:၁-၁၈)
Scroll to Top