နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

ဧဒင်ဥယျာဉ်ကို ပြုပြင်စေသော ၂၄နာရီ (က ၂:၁-၁၈)

အဓိကနှုတ်ကပတ်တော်။
Date
2022.02.12
Views
1756


12.02.2022 အဓိက
အဆင့် ၁၊၂၊၃ RUTC အဖြေ ၂၄ (၇)
ဧဒင်ဥယျာဉ်ကို ပြုပြင်စေသော ၂၄နာရီ (က ၂:၁-၁၈)
Scroll to Top