နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

ဧဝံဂေလိ ဆုကျေးဇူး Camp (က ၃၉:၂၊ ၆)

ပျံ့နှံ့လျက်ရှိနေသော တပည့်တော်များ။
Date
2022.02.12
Views
1208


12.02.2022 ပျံ့နှံ့လျှက်ရှိသော တပည့်တော်များ
၂၃၇ လူမျိုးပေါင်း ၅,၀၀၀ ကိုအသက်ရှင်စေမည့် အဆင့် ၁၊၂၊၃ RUTC အဖြေ ၂၄ နာရီ (၇)
ဧဝံဂေလိ ဆုကျေးဇူး Camp (က ၃၉:၂၊ ၆)
Scroll to Top