နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

အကြွင်းအကျန်၏ အကြောင်းရင် (မသဲ 27:28)

ကျန်ကြွင်းသူ၏ ဧဝံဂေလိသင်တန်း
Date
2022.02.19
Views
1346


19.02.2022 Remnant ဧဝံဂေလိကျောင်း
ဧဝံဂေလိဆရာ၏ အသက်တာနှင့် အဆင့် 1,2,3 RUTC အဖြေ 24 နာရီ (8)
「အကြွင်းအကျန်၏ အကြောင်းရင်」
(မသဲ 27:28)
Scroll to Top