နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

ကိုယ်ကာယကြီးမားခြင်းကို တားစီးသော တစ်ခုတည်းသော လမ်း (က 6:4-5)

အဓိကနှုတ်ကပတ်တော်။
Date
2022-02-19
Views
673
Download Messaage :   Service :
19.02.2022 အဓိက
အဆင့် 1,2,3 RUTC အဖြေ 24 နာရီ (8)
「ကိုယ်ကာယကြီးမားခြင်းကို တားစီးသော တစ်ခုတည်းသော လမ်း」
(က 6:4-5)
Scroll to Top