နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

ဧဝံဂေလိ အထူးကျွမ်ကျင်ခြင်း Camp (တ 1:8)

ပျံ့နှံ့လျက်ရှိနေသော တပည့်တော်များ။
Date
2022.02.19
Views
1203


19.02.2022 ပျံ့နှံ့လျက်ရှိသော တပည့်တော်များ
237 နှိုင်ငံနှင့် လူမျိုးပေါင်း 5,000ကို အသက်ရှင်စေသော အဆင့် 1,2,3 RUTC အဖြေ 24 (8)
「ဧဝံဂေလိ အထူးကျွမ်ကျင်ခြင်း Camp」
(တ 1:8)
Scroll to Top