နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

ရုပ်တုနိုင်ငံကို တားစီးသော စီးပွားရေးသမား 24 (၃ရာ 18:1-15)

စက်မှုလုပ်ငန်း ဿသနာ။
Date
2022.02.26
Views
2365


26.02.2022 စီးပွားဿသနာ
237 နှိုင်ငံနှင့် အဆင့် 1,2,3 RUTC အဖြေ 24 နာရီ (9)
「ရုပ်တုနိုင်ငံကို တားစီးသော စီးပွားရေးသမား 24」
(၃ရာ 18:1-15)
Scroll to Top