နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

ဧဝံဂေလိတရားက သာသနာကွင်းသို့ Camp (တ 13:1-4)

ပျံ့နှံ့လျက်ရှိနေသော တပည့်တော်များ။
Date
2022.02.26
Views
1048


26.02.2022 ပျံ့နှံ့လျက်ရှိသော တပည့်တော်များ
237 နှိုင်ငံနှင့် လူမျိုးပေါင်း 5,000ကို အသက်ရှင်စေသော အဆင့် 1,2,3 RUTC အဖြေ 24 (9)
「ဧဝံဂေလိတရားက သာသနာကွင်းသို့ Camp」
(တ 13:1-4)
Scroll to Top