နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

စပါးရိပ်သိမ်းမည့် အစေခံကျွန်များကို စေလွတ်ပေးပါ (မဿဲ 9:35-38)

တနင်္ဂနွေနေ့ ဒုတိယဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း။
Date
2022.02.27
Views
1047


27.02.2022 တနင်္ဂနွေနေ့ ဒုတိယပိုင်း
Remnant Summitအဖွဲ့အစည်းအဖို့ ဆက်ကပ်ဝတ်ပြုခြင်း။
「စပါးရိပ်သိမ်းမည့် အစေခံကျွန်များကို စေလွတ်ပေးပါ」
(မဿဲ 9:35-38)
Scroll to Top