နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

ပလက်ဖောင်း Camp စတင်ပါ (၁ပေ 2:9)

ပျံ့နှံ့လျက်ရှိနေသော တပည့်တော်များ။
Date
2022.03.05
Views
1173


05.03.2022 ပျံ့နှံ့လျက်ရှိသော တပည့်တော်များ
၂၃၇ လူမျိုးပေါင်း ၅,၀၀၀ ကို အသက်ရှင်စေမည့် အဆင့် ၁၊၂၊ ၃ RUTC အဖြေ ၂၄ (10)
「ပလက်ဖောင်း Camp စတင်ပါ」
(၁ပေ 2:9)
Scroll to Top