နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

တစ်ယောက်တည်း ကမ္ဘာကိုအသက်ရှင်စေနိုင်သည် (ဟေရှာ 6:13)

အဓိကနှုတ်ကပတ်တော်။
Date
2022.03.12
Views
1093


12.03.2022 အဓိကနှုတ်ကပတ်တော်။
အဆင့် ၁၊၂၊ ၃ RUTC အဖြေ ၂၄ (11)
「တစ်ယောက်တည်း ကမ္ဘာကိုအသက်ရှင်စေနိုင်သည်」
(ဟေရှာ 6:13)
Scroll to Top