နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

ကင်းမျှော်စင်ကို လုပ်ထားပါ (ဟေရှာ 62:6-12)

ပျံ့နှံ့လျက်ရှိနေသော တပည့်တော်များ။
Date
2022.03.12
Views
1055


12.03.2022 ပျံ့နှံ့လျက်ရှိသော တပည့်တော်များ
၂၃၇ လူမျိုးပေါင်း ၅,၀၀၀ ကို အသက်ရှင်စေမည့် အဆင့် ၁၊၂၊ ၃ RUTC အဖြေ ၂၄ (11)
「ကင်းမျှော်စင်ကို လုပ်ထားပါ」
(ဟေရှာ 62:6-12)
Scroll to Top