နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

ဧဝံဂေလိတရားနှင့် တစ်သက်သာလုံး၏ ဆုကျေးဇူး (တ 1:8)

ကျန်ကြွင်းသူ၏ ဧဝံဂေလိသင်တန်း
Date
2022.03.19
Views
987


19.03.2022 Remnant ဧဝံဂေလိကျောင်း
ဧဝံဂေလိဆရာ၏ အသက်တာနှင့် အဆင့် 1,2,3 RUTC အဖြေ 24 နာရီ (12)
「ဧဝံဂေလိတရားနှင့် တစ်သက်သာလုံး၏ ဆုကျေးဇူး」
(တ 1:8)
Scroll to Top