နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

ဧမာနွေလကို ရရှိခြင်း (ဟေရှာ 7:14)

အဓိကနှုတ်ကပတ်တော်။
Date
2022.03.19
Views
1380


19.03.2022 အဓိကနှုတ်ကပတ်တော်။
အဆင့် ၁၊၂၊ ၃ RUTC အဖြေ ၂၄ (12)
「ဧမာနွေလကို ရရှိခြင်း」
(ဟေရှာ 7:14)
Scroll to Top