နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

ကမ္ဘာကို အသက်ရှင်စေမည့် ‌ဧရီယာတိုင်(Antenna)က ဘယ်အရာလဲ (ဗျာ 1:1-3)

ပျံ့နှံ့လျက်ရှိနေသော တပည့်တော်များ။
Date
2022-03-19
Views
734
Download Messaage :
19.03.2022 ပျံ့နှံ့လျက်ရှိသော တပည့်တော်များ
၂၃၇ လူမျိုးပေါင်း ၅,၀၀၀ ကို အသက်ရှင်စေမည့် အဆင့် ၁၊၂၊ ၃ RUTC အဖြေ ၂၄ (12)
「ကမ္ဘာကို အသက်ရှင်စေမည့် ‌ဧရီယာတိုင်(Antenna)က ဘယ်အရာလဲ」
(ဗျာ 1:1-3)
Scroll to Top