နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

ဧဝံဂေလိတရားကို ကိုင်ဆောင်ထားသော စီးပွားရေးသမား၏ စစ်မှန်သော အလင်း၏ စီးပွားရေး (၁ကော ၁၅:၅၈)

စက်မှုလုပ်ငန်း ဿသနာ။
Date
2022.03.26
Views
1192


26.03.2022 စီးပွားဿသနာ
၂၃၇နိုင်ငံနှင့် အဆင့် ၁၊၂၊၃ RUTC အဖြေ ၂၄ (၁၃)
「ဧဝံဂေလိတရားကို ကိုင်ဆောင်ထားသော စီးပွားရေးသမား၏ စစ်မှန်သော အလင်း၏ စီးပွားရေး」
(၁ကော ၁၅:၅၈)
Scroll to Top