နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

ပေါလုနှင့် တိမောသေတို့က ရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့သော ငါ့ရဲ့ ၂၄ နာရ (တ ၉:၁၅၊ ရော ၁၆:၂၅-၂၇)

ဒေသဆိုင်ရာသင်ခန်းစာ။
Date
2022.03.27
Views
1017


27.03.2022 ၁၃ ကြိမ်မြောက် ဒေသဆိုင်ရာ ဒေသနာ
「ပေါလုနှင့် တိမောသေတို့က ရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့သော ငါ့ရဲ့ ၂၄ နာရ」
(တ ၉:၁၅၊ ရော ၁၆:၂၅-၂၇)
Scroll to Top