နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

အဆင်းသဏ္ဌာန်ပြောင်းလဲသောတောင်၏ ဗိမာန်တော် သစ် (မဿဲ ၁၇:၁-၈)

တနင်္ဂနွေနေ့ ဒုတိယဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း။
Date
2022.03.27
Views
879


27.03.2022 တနင်္ဂနွေနေ့ ဒုတိယပိုင်း ဝတ်ပြု
ဗိမာန်တော် တည်ဆောက်ခြင်း ဆက်ကပ်ဝတ်ပြုခြင်း။
「အဆင်းသဏ္ဌာန်ပြောင်းလဲသောတောင်၏ ဗိမာန်တော် သစ်」
(မဿဲ ၁၇:၁-၈)
Scroll to Top