နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

ပလ္လင်တော်၏ ကောင်းချီးကိုရရှိသော စီးပွားရေးသမား (က ၁၄:၁၄-၂၀)

စက်မှုလုပ်ငန်း ဿသနာ။
Date
2022.04.02
Views
1144


02.04.2022 စီးပွားဿသနာ
၂၃၇နိုင်ငံနှင့် အဆင့် ၁၊၂၊၃ RUTC အဖြေ ၂၄ (14)
「ပလ္လင်တော်၏ ကောင်းချီးကိုရရှိသော စီးပွားရေးသမား」
(က ၁၄:၁၄-၂၀)
Scroll to Top