နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

Remnant ၏ ဉာဏ်ပညာ (ဆာ ၇၈:၇၀-၇၂)

ကျန်ကြွင်းသူ၏ ဧဝံဂေလိသင်တန်း
Date
2022.04.09
Views
971


09.04.2022 Remnant ဧဝံဂေလိကျောင်း
ဧဝံဂေလိပြုသူ၏ အသက်တာနှင့် အဆင့် ၁၊၂၊၃ RUTC အဖြေ ၂၄ (15)
「Remnant ၏ ဉာဏ်ပညာ」
(ဆာ ၇၈:၇၀-၇၂)
Scroll to Top