နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

ဘုရားသခင်သည် ခရစ်ယာန်များကို အသုံးမပြု ခရစ်တော်သာလျှင်ဖြစ်သောသူကို အသုံးပြုသည် (တ ၁:၁၊၃၊၈)

အဓိကနှုတ်ကပတ်တော်။
Date
2022.04.09
Views
1011


09.04.2022 အဓိကနှုတ်ကပတ်တော်။
အဆင့် ၁၊၂၊ ၃ RUTC အဖြေ ၂၄ (15)
「ဘုရားသခင်သည် ခရစ်ယာန်များကို အသုံးမပြု ခရစ်တော်သာလျှင်ဖြစ်သောသူကို အသုံးပြုသည်」
(တ ၁:၁၊၃၊၈)
Scroll to Top