နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

ကျန်ကြွင်းသူ၊ ဘုရားဖူးသွားလာသူ၊ သိမ်းပိုက်သူက ရရှိပိုင်ဆိုင်သော ငါ့ရဲ့ ၂၄ နာရီ (တ ၁:၁၄)

ဒေသဆိုင်ရာသင်ခန်းစာ။
Date
2022.04.10
Views
785


10.04.2022 (15) ကြိမ်မြောက် ဒေသဆိုင်ရာ ဒေသနာ
「ကျန်ကြွင်းသူ၊ ဘုရားဖူးသွားလာသူ၊ သိမ်းပိုက်သူက ရရှိပိုင်ဆိုင်သော ငါ့ရဲ့ ၂၄ နာရီ」
(တ ၁:၁၄)
Scroll to Top