နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

ဝိညာဉ်ပိုင်း လက်ရာတော် (က ၁:၂၈)

ကျန်ကြွင်းသူ၏ ဧဝံဂေလိသင်တန်း
Date
2022.04.16
Views
1053


16.04.2022 Remnant ဧဝံဂေလိကျောင်း
ဧဝံဂေလိပြုသူ၏ အသက်တာနှင့် အဆင့် ၁၊၂၊၃ RUTC အဖြေ ၂၄ (16)
「ဝိညာဉ်ပိုင်း လက်ရာတော်」
(က ၁:၂၈)
Scroll to Top