နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

ဘဝအသက်တာ၏ ပိုင်ရှင်ကမည်သူလဲ (မသဲ ၁၆:၁၆)

အဓိကနှုတ်ကပတ်တော်။
Date
2022-04-16
Views
374
Download Messaage :   Service :
16.04.2022 အဓိကနှုတ်ကပတ်တော်။
အဆင့် ၁၊၂၊ ၃ RUTC အဖြေ ၂၄ (16)
「ဘဝအသက်တာ၏ ပိုင်ရှင်ကမည်သူလဲ」
(မသဲ ၁၆:၁၆)
Scroll to Top