နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

မှန်ကန်သော အဖွဲ့ဖွဲ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်း (တ ၁၄:၁၄-၂၂)

ပျံ့နှံ့လျက်ရှိနေသော တပည့်တော်များ။
Date
2022.04.16
Views
983


16.04.2022 ပျံ့နှံ့လျက်ရှိသော တပည့်တော်များ
၂၃၇ - ၅၀၀၀ကို အသက်ရှင်စေမည့် အဆင့် ၁၊၂၊၃ RUTC အဖြေ ၂၄ (16)
「မှန်ကန်သော အဖွဲ့ဖွဲ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်း」
(တ ၁၄:၁၄-၂၂)
Scroll to Top