နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

အသင်းတော်လူကြီးက ရရှိပိုင်ဆိုင်မည့် ငါ့ရဲ့ ၂၄ နာရီ (ဆာ ၁၀၃:၂၀-၂၂)

ဒေသဆိုင်ရာသင်ခန်းစာ။
Date
2022.04.17
Views
757


17.04.2022 (16) ကြိမ်မြောက် ဒေသဆိုင်ရာ ဒေသနာ
「အသင်းတော်လူကြီးက ရရှိပိုင်ဆိုင်မည့် ငါ့ရဲ့ ၂၄ နာရီ」
(ဆာ ၁၀၃:၂၀-၂၂)
Scroll to Top