နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

၂၃၇ နှင့်ပတ်သက်‌သော အဖြေ (က ၁၂:၁-၃)

စက်မှုလုပ်ငန်း ဿသနာ။
Date
2022-04-23
Views
377
Download Messaage :   Service :
23.04.2022 စီးပွားဿသနာ
၂၃၇နိုင်ငံနှင့် အဆင့် ၁၊၂၊၃ RUTC အဖြေ ၂၄ (17)
「၂၃၇ နှင့်ပတ်သက်‌သော အဖြေ」
(က ၁၂:၁-၃)
Scroll to Top