နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

Remnant က ရရှိပိုင်ဆိုင်ရမည့် ငါ့ရဲ့ ၂၄ နာရီ (တ ၂:၁၇-၁၈)

ဒေသဆိုင်ရာသင်ခန်းစာ။
Date
2022.04.24
Views
1103


24.04.2022 ၁၇ ကြိမ်မြောက် ဒေသဆိုင်ရာ ဒေသနာ
「Remnant က ရရှိပိုင်ဆိုင်ရမည့် ငါ့ရဲ့ ၂၄ နာရီ」
(တ ၂:၁၇-၁၈)
Scroll to Top