နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

အချိန်နှင့် အာကာသကိုကျော်လွန်သော စီးပွားရေးသမား (က ၆:၄-၅)

စက်မှုလုပ်ငန်း ဿသနာ။
Date
2022.04.30
Views
1062


30.04.2022 စီးပွားဿသနာ
၂၃၇နိုင်ငံနှင့် အဆင့် ၁၊၂၊၃ RUTC အဖြေ ၂၄ (18)
「အချိန်နှင့် အာကာသကိုကျော်လွန်သော စီးပွားရေးသမား」
(က ၆:၄-၅)
Scroll to Top