နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

လျှို့ဝှက်ချက် (၁၀)ခုနှင့် Remnant က လောကကြီးကိုကြည့်သောအမြင် (တ ၁:၃)

ကျန်ကြွင်းသူ၏ ဧဝံဂေလိသင်တန်း
Date
2022.04.30
Views
893


30.04.2022 Remnant ဧဝံဂေလိကျောင်း
ဧဝံဂေလိပြုသူ၏ အသက်တာနှင့် အဆင့် ၁၊၂၊၃ RUTC အဖြေ ၂၄ (18)
「လျှို့ဝှက်ချက် (၁၀)ခုနှင့် Remnant က လောကကြီးကိုကြည့်သောအမြင်」
(တ ၁:၃)
Scroll to Top