နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

စီးကြောင်းကြီး (၇)ခု - သုံးပါးတစ်ဆူ ဘုရားသခင်၏ ကိန်းဝတ်ခြင်း (တ ၁:၁၊၃၊၈)

အဓိကနှုတ်ကပတ်တော်။
Date
2022-04-30
Views
520
Download Messaage :   Service :
30.04.2022 အဓိကနှုတ်ကပတ်တော်။
အဆင့် ၁၊၂၊ ၃ RUTC အဖြေ ၂၄ (18)
「စီးကြောင်းကြီး (၇)ခု - သုံးပါးတစ်ဆူ ဘုရားသခင်၏ ကိန်းဝတ်ခြင်း」
(တ ၁:၁၊၃၊၈)
Scroll to Top