နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

ဧဒင်ဥယျာဉ်(က ၃ ခန်း) အဖြစ်အပြတ်နှင့် ငါ့ရဲ့ ၂၄ နာရီ (က ၃:၄-၅၊၁၅၊ ဂလ ၂:၂၀)

ဒေသဆိုင်ရာသင်ခန်းစာ။
Date
2022-05-01
Views
616
Download Messaage :
01.05.2022 ၁၈ ကြိမ်မြောက် ဒေသဆိုင်ရာ ဒေသနာ
「ဧဒင်ဥယျာဉ်(က ၃ ခန်း) အဖြစ်အပြတ်နှင့် ငါ့ရဲ့ ၂၄ နာရီ」
(က ၃:၄-၅၊၁၅၊ ဂလ ၂:၂၀)
Scroll to Top