နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

၂၃၇ နိုင်ငံကို အလင်းဝေငှမည့် စီးပွားရေးသမား (က ၃၇:၁၁)

စက်မှုလုပ်ငန်း ဿသနာ။
Date
2022-05-14
Views
495
Download Messaage :   Service :
14.05.2022 စီးပွားဿသနာ
၂၃၇နိုင်ငံနှင့် အဆင့် ၁၊၂၊၃ RUTC အဖြေ ၂၄ (20)
「၂၃၇ နိုင်ငံကို အလင်းဝေငှမည့် စီးပွားရေးသမား」
(က ၃၇:၁၁)
Scroll to Top