နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

စီးကြောင်းကြီး (၇)ခု - လျှို့ဝှက်ချက် (၁၀) ခု (၂တိ ၄:၁-၅)

အဓိကနှုတ်ကပတ်တော်။
Date
2022.05.14
Views
1137


14.05.2022 အဓိကနှုတ်ကပတ်တော်။
အဆင့် ၁၊၂၊ ၃ RUTC အဖြေ ၂၄ (20)
「စီးကြောင်းကြီး (၇)ခု - လျှို့ဝှက်ချက် (၁၀) ခု」
(၂တိ ၄:၁-၅)
Scroll to Top