နှုတ်ကပတ်တော် ဗီဒီယို။

၂၀၂၂နှစ် နှစ်သစ်ကူဆုတောင်းပွဲ။ 2022 သင်ခန်းစာ ၁ - ငါ့ရဲ့ ၂၄ နာရီ (တ၁:၈-၁၄)

၂၀၂၂နှစ် နှစ်သစ်ကူဆုတောင်းပွဲ။
Date
2021-12-31
Views
563
Download Messaage :
၂၀၂၂နှစ် နှစ်သစ်ကူဆုတောင်းပွဲ။ 2022
သင်ခန်းစာ ၁ - ငါ့ရဲ့ ၂၄ နာရီ (တ၁:၈-၁၄)
Scroll to Top